Plaströr för allmänna VA-ledningar

Kund: Svenskt Vatten
Teknisk rapport, 100 sidor
Rapporten innehåller mängder av tekniska illustrationer, tabeller, formler och diagram.

Nationella trygghetsundersökningen 2014

Kund: Brottsförebyggande Rådet
Rapport, 184 sidor
NTU är en årlig sammanställning av statistikuppgifter. Mycket arbete har lagts på pedagogisk bearbetning och utformning av diagram.

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag

Kund: Tillväxtverket
Presentation i A5-format, 106 sidor
Skriften är en delpresentation av den stora underökningen ”Företagens villkor och verklighet 2014”.
Omslagsillustrationen är gjord av Maimi Parik, en illustratör vi ofta använder oss av.

Kulturskola för alla

Kund: SMoK, Sveriges Musik- och Kulturskoleråd
Bok, 84 sidor
Boken presenterar en utredning om musik- och kulturskolornas tillgänglighet för elever med funktionsnedsättningar.

Tio pinnar i luften

Kund: Skolverket
Bok, 148 sidor
Boken innehåller sagor, sånger, gåtor, dikter och ordspråk på Sveriges fem nationella minoritetsspråk.

Hamn - och farledsverksamheten

Kund: Svenska Kryssarklubben
4 sidor
Skriften presenterar klubbens hamn- och farledsverksamhet.

Swedish Cleantech

Kund: Tillväxtverket
Folder, 6 sidor
Foldern ger information om Swedish Cleantech, en webbplats för svenska miljöteknikföretag.

Råd för framtiden

Kund: Brottsförebyggande Rådet, BRÅ
Folder, Flyer och mapp
Två delar inför Brås konferens ”Råd för framtiden”.

© 2009-2019 Ordförrådet