Vi har resurser för

• projektledning
• idé- och textarbete
• formgivning
• originalarbete
• enklare utställningsarbete

Dessutom har vi ett omfattande nätverk av illustratörer, fotografer, översättare, författare och andra duktiga personer.

På Ordförrådet skriver, redigerar, illustrerar, formger och producerar vi allt från visitkort, nyhetsbrev och OH-bilder till omfångsrika fyrfärgsbroschyrer. En av våra specialiteter är att konstruera diagram.

Vi kan ta hand om allt från textproduktion till tryck och distribution av den färdiga produkten. Men vi kan även åta oss specifika uppdrag var som helst i produktionskedjan.

Om du arbetar med en kampanj eller en konferens erbjuder Ordförrådet hela bredden. Vi ordnar inbjudningar, annonser, program, namnskyltar, OH-bilder, vägvisningsskyltar och dokumentation.

Kontakt

Ordförrådet AB

Skicka e-post till Ordförrådet

ofl@ordforradet.se

© 2009-2019 Ordförrådet